2018

co jsme vám přinesli v roce 2018?

V sedmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference jsme se zaměřili na otázky, jak si norma po čtyřech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zhodnotili jsme také tehdejší novelu a také to, jaké dopady budou mít další novelizační snahy.

O konferenci

Po dvou desítiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti k 1. lednu 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

V sedmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference jsme se zaměřili na otázky, jak si norma po čtyřech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zhodnotili jsme také tehdejší novelu a také to, jaké dopady budou mít další novelizační snahy.

Čísla dosavadních konferencí Soukromé právo:
7
Ročníků
100 %
Obsazenost
3142
Účastníků
71
Přednášejících