Česká advokátní komora zajistila na této akci 100 míst zdarma, pro advokáty a advokátní koncipienty. Tato místa jsou k dispozici až do jejich vyčerpání. Do poznámky u registrace, prosíme, uveďte Vaše evidenční číslo (ČAK). Předem Vám velmi děkujeme.

CO VÁM PŘINÁŠÍME V ROCE 2019?

V osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstupuje v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme ji a upozorníme také na to, jaké dopady bude mít v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.


PROGRAM

08:30 – 09:00    REGISTRACE

09:00 – 09:05    ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO

09:05 – 11:00    DOPOLEDNÍ BLOK – I. část

INSOLVENCE PO NOVELE
moderuje: JUDr. Michal Žižlavský

Reálná data o oddlužení
JUDr. Jarmila Veselá

Role advokáta v oddlužení
JUDr. Michal Žižlavský

Oddlužení podnikatelů
Mgr. Adam Sigmund

Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí
JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

11:00 – 11:30    PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:30 – 13:00    DOPOLEDNÍ BLOK – II. část

INSOLVENCE PO NOVELE
moderuje: JUDr. Michal Žižlavský

Hodnocení poctivého přístupu dlužníka k vyrovnání s věřiteli
JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

 

Vývoj míry uspokojení věřitelů v konkursu – působí u insolvenčních správců efekt olivy, kdy větší tlak přináší vyšší užitek?
JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.

Praktické aspekty výkonu funkce insolvenčního správce v oddlužení
Mgr. Jiří Šebesta

DISKUSE

13:00 – 14:00    OBĚD

14:00 – 16:00    ODPOLEDNÍ BLOK

MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
moderuje: JUDr. Irena Schejbalová

Dopad implementace směrnice DAC6 na povinnost mlčenlivosti advokátů
JUDr. Monika Novotná

Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie
JUDr. Irena Schejbalová

Odpovědnost advokáta ve světle judikatury
JUDr. Radim Miketa

Výkon advokacie prostřednictvím online platforem
JUDr. Martin Maisner, Ph.D.,MCIArb.

DISKUSE

16:00 PLÁNOVÉ UKONČENÍ