Česká advokátní komora zajistila na této akci 100 míst zdarma, pro advokáty a advokátní koncipienty. Tato místa jsou k dispozici až do jejich vyčerpání. Do poznámky u registrace, prosíme, uveďte Vaše evidenční číslo (ČAK). Předem Vám velmi děkujeme.


CO VÁM PŘINÁŠÍME V ROCE 2019?

V osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme první měsíce jejího „života“ a upozorníme také na to, jaké dopady má v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.

OSTRAVA
9. října 2019
Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava

 

PROGRAM

08:30 – 09:00 REGISTRACE

09.00 – 12:00 DOPOLEDNÍ BLOK

I. AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO PRÁVA

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.
Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.
Oddlužovací novela – první praktické zkušenosti

JUDr. Jarmila Veselá
Aktuální data z insolvenčních řízení

PŘESTÁVKA NA KÁVU

II. AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
téma bude doplněno

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
téma bude doplněno

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
téma bude doplněno

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
téma bude doplněno

12:00 – 13:00 OBĚD

13:00 – 15:30 ODPOLEDNÍ BLOK

MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Rekodifikace civilního práva procesního a hromadných žalob

JUDr. Radim Miketa
Odpovědnost advokáta ve světle judikatury

JUDr. Monika Novotná
Advokátní mlčenlivost v konfrontaci s evropským daňovým právem

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb.
Poskytování právních služeb prostřednictví on-line platforem

JUDr. Daniela Kovářová
Kritická místa smluvní odměny

JUDr. Irena Schejbalová
Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie

DISKUSE a UKONČENÍ KONFERENCE

Změna programu vyhrazena!