Advokátní komora zajistila na této akci 100 míst zdarma, pro advokáty a advokátní koncipienty. Tato místa jsou k dispozici až do jejich vyčerpání.

Aktuální ročník tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference, která je známá pod názvem Soukromé právo, jsme se rozhodli přejmenovat na Právo & Praxe tak, abychom vyhověli volání po jejím širším záběru a mohli tak programový obsah pojmout co nejkomplexněji. Chceme se zaměřit nejen na aktuální otázky soukromého práva, ale i veřejného, když v současnosti mnohé právní otázky nelze přesně zařadit do té které kategorie.

Záštitu nad touto konferencí převzal ministr spravedlnosti České republiky.


8.30 – 9.00 REGISTRACE

ODBORNÁ MODERACE KONFERENCE – JUDr. Vladimír Jirousek

9.00 – 12.30 DOPOLEDNÍ BLOK

AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADY ŠKODY

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Vojtek
V RÁMCI DOPOLEDNÍHO BLOKU BUDE PŘESTÁVKA NA KÁVU (přibližně 11.00-11.30)

12.30 – 13.30 OBĚD

13.30 – 16.00 ODPOLEDNÍ BLOK

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ OTÁZKY A MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

Mgr. Robert Němec, LL.M.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb.
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Petr Toman, LL.M.
Mgr. František Korbel, Ph.D. – v jednání
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

DISKUSE a UKONČENÍ KONFERENCE

Změna programu vyhrazena!