Advokátní komora zajistila na této akci 100 míst zdarma, pro advokáty a advokátní koncipienty. Tato místa jsou k dispozici až do jejich vyčerpání.

Aktuální ročník tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference, která je známá pod názvem Soukromé právo, jsme se rozhodli přejmenovat na Právo & Praxe tak, abychom vyhověli volání po jejím širším záběru a mohli tak programový obsah pojmout co nejkomplexněji. Chceme se zaměřit nejen na aktuální otázky soukromého práva, ale i veřejného, když v současnosti mnohé právní otázky nelze přesně zařadit do té které kategorie.

Záštitu nad touto konferencí převzala ministryně spravedlnosti České republiky.


Program:

 

8.30 – 9.00    REGISTRACE

ODBORNÁ MODERACE KONFERENCE – JUDr. Vladimír Jirousek

 

9.00 – 11.00    AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADY ŠKODY

 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. – Aktuální judikatura ve věcech náhrady škod
 • JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. – Aktuální vývoj judikatury k náhradě škody, zejména ve vztahu k podmínkám a výši odškodnění
 • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. Vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno). Praktický, ale málo známý institut.
 • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. – Aktuální judikatura vysokých soudů
 • JUDr. Monika Novotná – Žaloba na doplnění pasiv podle novely ZOK

11.00 – 11.30    PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

11.30 – 14.00    AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ OTÁZKY A MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

 • Mgr. Robert Němec, LL.M. – Novela zákona o obchodních korporacích
 • JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb. – Rozmach a úskalí řešení sporů on-line
 • JUDr. Antonín Mokrý – Vývoj v legislativě AML a dopad na povinnost mlčenlivosti advokáta a role advokátních komor jako ochránců principů právního
 • JUDr. Michal Žižlavský – Co rozhoduje o úspěchu obchodního věřitele v insolvenčním řízení
 • JUDr. Petr Toman, LL.M. – Soudy akceptované nezákonnosti součástí právního státu
 • Mgr. František Korbel, Ph.D. – Nový stavební zákon
 • JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. – Aby vás nedoběhlo trestní právo daňové

 

14.00    OBĚD

UKONČENÍ KONFERENCE

Změna programu vyhrazena!

 

O konferenci

Letošní ročník je navíc o to specifičtější, že celý svět zasáhla pandemie onemocněním Covid-19, která s sebou přinesla i další dosud nikdy nepoznané a neřešené právní otázky. Blok k institutu náhrady škody jsme plánovali již dlouho, ale to, že nyní nabude takové priority, nás nikoho zkraje roku ani nenapadlo.

Aktuálním problémům spojeným s otázkami odškodnění se budou v rámci všech tří konferencí věnovat skutečně přední čeští civilisté z řad akademiků, soudců i advokátů tak, aby vám pomohli najít odpovědi na otázky, s kterými se potýkáte ve své praxi.

Program konference zaměříme i na další legislativní aktuality jako je například novela zákona o obchodních korporacích či nový stavební zákon a jako již tradičně i nové moderní trendy v poskytování právní pomoci.

Jako organizátoři jsme si vědomi možných zdravotních opatření souvisejících s pandemií Covid-19. Konferenci pořádáme v prostorách, které budou přísně dezinfikovány a k dispozici účastníkům budou jednorázové roušky, protože kapacity všech tří konferencí vysoce překračují počet 100 osob ve vnitřních prostorách. Občerstvení bude připraveno takovou formou, abychom dostáli všem v danou dobu platným hygienickým omezením a požadavkům.

Pečlivě se o přednášející i účastníky konferencí postaráme nejen po odborné, ale i organizačně hygienické stránce!