Aktuální ročník tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference, která je známá pod názvem Soukromé právo, jsme se rozhodli přejmenovat na Právo  Praxe tak, abychom vyhověli volání po jejím širším záběru a mohli tak programový obsah pojmout co nejkomplexněji. Chceme se zaměřit nejen na aktuální otázky soukromého práva, ale i veřejného, když v současnosti mnohé právní otázky nelze přesně zařadit do té které kategorie.

Letošní ročník je navíc o to specifičtější, že celý svět zasáhla pandemie onemocněním Covid-19, která s sebou přinesla i další dosud nikdy nepoznané a neřešené právní otázky. Blok k institutu náhrady škody jsme plánovali již dlouho, ale to, že nyní nabude takové priority, nás nikoho zkraje roku ani nenapadlo.

Program konference zaměříme i na další legislativní aktuality jako je například novelu zákona o obchodních korporacích či nový stavební zákon a jako již tradičně i nové moderní trendy v poskytování právní pomoci.