Česká advokátní komora zajistila na této akci 200 míst zdarma pro advokáty a advokátní koncipienty. Tato místa jsou k dispozici až do jejich vyčerpání. Do poznámky u registrace, prosíme, uveďte Vaše evidenční číslo (ČAK). Předem Vám velmi děkujeme.

 

CO VÁM PŘINÁŠÍME V ROCE 2019?

V osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. 6. 2019. Zhodnotíme první měsíce jejího „života“ a upozorníme také na to, jaké dopady má v praxi. V další části se vedle obecných otázek civilního práva hmotného budeme věnovat moderním trendům v poskytování právní pomoci.


Program:

08:30 – 09:00    Registrace
09:00 – 11:00    Vystoupení řečníků
11:00 – 11:30    Přestávka na kávu
11:30 – 13:00    Vystoupení řečníků
13:00 – 14:00    Oběd
14:00 – 17:00    Vystoupení řečníků

 

I.    BLOK

AKTUÁLNÍ OTÁZKY CIVILNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A HMOTNÉHO

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Rekodifikace civilního práva procesního a hromadných žalob

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
Aktuální problémy civilního práva a výběr aktuální judikatury nejvyšších soudů I.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Aktuální problémy civilního práva a výběr aktuální judikatury nejvyšších soudů II.

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.
Písemnost elektronických právních jednání optikou aktuální judikatury Nejvyššího soudu

JUDr. Ing. Ondřej Havránek
Vybrané aspekty akvizičních transakcí ve světle judikatury českých soudů

 

II.    BLOK

MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

JUDr. Monika Novotná  
Advokátní mlčenlivost v konfrontaci s evropským daňovým právem

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb    
Poskytování právních služeb prostřednictví on-line platforem

Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M.eur.     
Online platformy z pohledu občanského zákoníku a regulace platebních služeb

 

III.    BLOK

AKTUÁLNÍ OTÁZKY INSOLVENČNÍHO PRÁVA

JUDr. Michal Žižlavský
téma bude doplněno

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. 
Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí

JUDr. Jarmila Veselá
Aktuální data z insolvenčních řízení

Mgr. Adam Sigmund
téma bude doplněno

JUDr. Daniel Ševčík
téma bude doplněno

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.      
Oddlužovací novela – první praktické zkušenosti

DISKUSE a UKONČENÍ KONFERENCE

 

Změna programu vyhrazena!