Aktuální ročník tradiční, v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference, která je známá pod názvem Soukromé právo, jsme se rozhodli v roce 2020 přejmenovat na Právo & Praxe tak, abychom vyhověli volání po jejím širším záběru a mohli tak programový obsah pojmout co nejkomplexněji. Chceme se zaměřit nejen na aktuální otázky soukromého práva, ale i veřejného, když v současnosti mnohé právní otázky nelze přesně zařadit do té které kategorie.

Program konference zaměřujeme i na další legislativní aktuality a jako již tradičně i nové moderní trendy v poskytování právní pomoci.